TJENESTER...

  • Eneboliger
  • Tilbygg og restaurering
  • Garasjer
  • Hytter
  • Våtrom
  • Kjøkkenmontering
  • Uavhengig kontroll (våtrom og tetthet kl.1)

Vi er Blå Bolig forhandler i Telemark og har satt opp flere hus dere kan se under våre referanser her på siden. Besøk også Blå Bolig sin egen hjemmeside for mer informasjon og bestill gjerne en katalog: blabolig.no